gedragstherapie paard

Ervaart u problemen met het gedrag van uw paard of pony?

Kies voor professionele hulp. Zekerheid met bewezen en wetenschappelijk onderbouwde therapiemethoden. Ons succespercentage is hoog.
Pas als u tevreden bent zijn wij het ook.

Hoe werkt een consult

WEGENS PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN KAN IK MIJN WERK OP DIT MOMENT NIET UITVOEREN. IK HOOP OP UW BEGRIP.

 

Vaak zijn eigenaren al geholpen met slechts één consult. Door het verkregen inzicht in het gedrag – denkend vanuit het paard – is de oorzaak vaak anders dan verwacht en blijkt het gedrag goed behandelbaar te zijn. Andere eigenaren vinden het juist prettig meermaals praktijkhulp te krijgen voor het oplossen van het probleemgedrag. De werkwijze is dus maatwerk.

Contact voor vragen of afspraak

U kunt het contactformulier invullen, een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen met Arlène voor vragen of een afspraak. Laat in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer achter. Indien u vragen heeft over het gedrag van uw paard kan Arlène u helpen met algemene adviezen. Om een volledig en correct onderbouwd advies te geven is een consult noodzakelijk.

Het anamnese formulier

Voorafgaand aan het consult ontvangt u het anamnese formulier. Dit formulier bevat algemene en specifieke vragen over uw paard. Deze informatie is belangrijk als voorbereiding op het consult. Het formulier kunt u zowel schriftelijk als digitaal invullen en ondertekend versturen.

Filmpjes van gedrag

Voorafgaand aan de afspraak vraag Arlene u vaak om filmpjes van het ongewenste gedrag en andere gedragingen/situaties die van belang kunnen zijn. Het is nooit de bedoeling het gedrag extra ‘erg’ te maken om het goed in beeld te krijgen. Tijdens het overleg aan de telefoon of communicatie per e-mail wordt duidelijke welke gedragingen of situaties gefilmd kunnen worden. Het filmen van gedrag helpt de beeldvorming maar is niet strikt noodzakelijk. Indien het ongewenst gedrag gevaarlijke situaties kan veroorzaken – kan het observeren van slechts het begin van het gedrag voldoende zijn. De veiligheid voor u, uw paard en onszelf vinden wij erg belangrijk.

Plaats van het consult

Het consult vindt plaats op de locatie waar het paard is gehuisvest. Indien er in een andere omgeving problemen zijn (bv wedstrijdterrein) kan ook hier worden geobserveerd.

Wie aanwezig bij het consult

Indien er meer mensen betrokken zijn bij het paard – in relatie tot het probleemgedrag – is het wenselijk dat deze mensen er ook bij zijn. Denk aan bijrijders of stalmedewerkers. Maar ook uw instructeur of instructrice is welkom als  het om bijvoorbeeld een rijtechnische probleem gaat.

Tijdstip en duur van het consult

Het consult vind in plaats op werkdagen, slechts bij hoge uitzonderingen zijn afspraken in het weekend mogelijk. Bij het maken van een afspraak wordt ook rekening gehouden met de dagelijkse routine van het paard en omgevingsfactoren die het gedrag zouden kunnen beïnvloeden. Het consult duurt gemiddeld 1,5 a 2 uur.

Verloop van het consult

Het consult start met een uitgebreid vraaggesprek, u kent het paard en de situatie het best. De informatie die u geeft is heel waardevol.
Tijdens het vraaggesprek krijgt u ook uitleg en informatie over gedrag en situaties die van belang kunnen zijn bij de ontwikkelingen van de problemen. Daarna gaan we naar het paard en kan het paard in verschillende situaties geobserveerd worden. U krijgt mondelinge toelichting over de diagnose en het therapieadvies. Mogelijk is er gelegenheid de eerste stappen van het advies gelijk in praktijk te brengen. U krijgt inzicht in het ongewenste gedrag ‘waarom doet mijn paard dit?’ tevens krijgt u een advies hoe u dit gedrag kunt veranderen of stoppen.

Pijn/ongemak

Indien er een vermoeden is dat een medisch probleem invloed heeft op het gedrag helpt Arlene u met het traject. Ze kan u een doorverwijzing geven (denk aan dierenarts, tandarts, zadelpasser et cetera). Indien niet goed duidelijk is waar het probleem (pijn/ongemak) is – kan zij u begeleiden (overleg met kliniek of dierenarts) zodat samen de meeste kans is op een betere diagnose.
Ook als een medische oorzaak een rol speelt bij het ongewenst gedrag ontvangt u een therapieadvies. Het is immers niet altijd zo dat zodra de medische oorzaak is verholpen het probleemgedrag ook weg is. Het paard kan ook het gedrag vertonen uit bijvoorbeeld angst voor pijn – zelfs als de pijn niet meer aanwezig is.

Schriftelijk verslag

Het mondeling besproken therapieadvies krijgt u uitgebreid schriftelijk nagestuurd. U kunt het therapieadvies dan rustig doorlezen. Uiteraard is het advies op uw persoonlijke situatie beschreven en dus praktisch uitvoerbaar. Een beknopt verslag wordt naar uw dierenarts gestuurd (enkel met u toestemming). 

Zelf aan de slag

U kunt nu zelf aan de slag met uw paard en u weet precies welke stappen u wel en niet moet nemen. Het is u duidelijk welke factoren invloed hebben op het gedrag van uw paard.

Praktische hulp

Praktijk hulp is mogelijk, soms is het mogelijk de dag van het consult al enkele oefeningen toe te lichten. Ook is het mogelijk dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt om u in de praktijk te helpen het therapieadvies uit te voeren.

Telefonische ondersteuning – drie maanden!

Indien u vragen heeft of het gedrag van uw paard verandert kunt u altijd contact opnemen om dit te bespreken. Inbegrepen bij het consult zijn drie maanden telefonische evaluaties. U heeft hier de gelegenheid om de voortgang te bespreken en krijgt u ondersteuning bij praktische vragen.

 

 


Gedragstherapie voor paarden;
Professionele hulp bij gedragsproblemen!

Heeft uw paard gedragsproblemen? U krijgt de hulp die nodig is om het ongewenste gedrag te veranderen of te stoppen! Arlène Jansen is een Tinley® gedragstherapeut voor paarden geaccrediteerd door de SPPD.