gedragstherapie paard

Ervaart u problemen met het gedrag van uw paard of pony?

Kies voor professionele hulp. Zekerheid met bewezen en wetenschappelijk onderbouwde therapiemethoden. Ons succespercentage is hoog.
Pas als u tevreden bent zijn wij het ook.

Hoe werkt een consult

Vaak zijn eigenaren al geholpen met slechts één consult. Door het verkregen inzicht in het gedrag – denkend vanuit het paard – is de oorzaak vaak anders dan verwacht en blijkt het gedrag goed behandelbaar te zijn. Andere eigenaren vinden het juist prettig meermaals praktijkhulp te krijgen voor het oplossen van het probleemgedrag. De werkwijze is dus maatwerk.

Contact voor vragen of afspraak

U kunt het contactformulier invullen, een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen met Arlène voor vragen of een afspraak. Laat in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer achter. Indien u vragen heeft over het gedrag van uw paard kan Arlène u helpen met algemene adviezen. Om een volledig en correct onderbouwd advies te geven is een consult noodzakelijk.

Het anamnese formulier

Voorafgaand aan het consult ontvangt u het anamnese formulier. Dit formulier bevat algemene en specifieke vragen over uw paard. Deze informatie is belangrijk als voorbereiding op het consult. Het formulier kunt u zowel schriftelijk als digitaal invullen en ondertekend versturen.

Plaats van het consult

Het consult vindt plaats op de locatie waar het paard is gehuisvest, indien er in een andere omgeving problemen zijn (bv wedstrijdterrein) zal ook hier het gedrag worden geobserveerd. Het observeren van het paard op de plek waar het gehuisvest is, is noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. In tegenstelling tot huisdieren besteedt het paard vaak het grootste deel van de dag zonder ons, het welzijn en management van het paard kan echter grote invloed hebben op het gedrag van het paard!

Tijdstip en duur van het consult

Het consult vind in plaats op werkdagen, slechts bij uitzonderingen zijn afspraken in het weekend mogelijk. Bij het maken van een afspraak wordt ook rekening gehouden met de dagelijkse routine van het paard en omgevingsfactoren die het gedrag zouden kunnen beïnvloeden. Het consult duurt gemiddeld 1,5 a 2 uur.

Verloop van het consult

Tijdens het consult worden aanvullende vragen gesteld. Daarna wordt het ongewenste gedrag van het paard geobserveerd en gefilmd. Indien het ongewenst gedrag gevaarlijke situaties kan veroorzaken – kan het observeren van slechts het begin van het gedrag voldoende zijn. De veiligheid voor u, uw paard en onszelf vinden wij erg belangrijk. Vaak worden er gedragstest gedaan om de diagnose compleet te krijgen. U krijgt mondelinge toelichting over de diagnose en het therapieadvies. U krijgt inzicht in het ongewenste gedrag ‘waarom doet mijn paard dit?’ tevens krijgt u een advies hoe u dit gedrag kunt veranderen (herconditioneren) of stoppen.

Schriftelijk verslag

Het mondeling besproken therapieadvies krijgt u uitgebreid schriftelijk nagestuurd. Een beknopt verslag wordt naar uw dierenarts gestuurd (enkel met u toestemming). U kunt het therapieadvies dan rustig doorlezen. Uiteraard is het advies op uw persoonlijke situatie beschreven en dus praktisch uitvoerbaar.

Zelf aan de slag

U kunt zelf aan de slag met uw paard. Uw taak kan liggen in het veranderen van de dagindeling van uw paard, het aanpassen van voeding, het doen van oefeningen en bijvoorbeeld het juist niet doen van bepaalde handelingen. Bij oefeningen ontvangt u in het therapieadvies een uitgebreid stappenplan waarbij u precies weet wat u moet doen. Indien u vragen heeft of het gedrag van uw paard verandert kunt u altijd contact opnemen om dit te bespreken.

Telefonische ondersteuning – drie maanden!

Inbegrepen bij het consult zijn drie maanden telefonische evaluaties. U heeft hier de gelegenheid om de voortgang te bespreken en krijgt u ondersteuning bij praktische vragen.

Praktische hulp

Praktijk hulp is mogelijk, soms is het mogelijk de dag van het consult al enkele oefeningen toe te lichten. Ook is het mogelijk dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt om u in de praktijk te helpen het therapieadvies uit te voeren.

Medische problemen

Indien er een vermoeden is dat een medisch probleem invloed heeft op het gedrag zal u worden doorverwezen en kan Arlène overleggen met uw dierenarts. Ook indien er een vermoeden is dat een medische oorzaak een rol speelt bij het ongewenst gedrag ontvangt u een therapieadvies. Het is immers niet altijd zo dat zodra de medische oorzaak is verholpen het probleemgedrag ook weg is. Het paard kan ook het gedrag vertonen uit bijvoorbeeld angst voor pijn – zelfs als de pijn niet meer aanwezig is.