gedragstherapie paard

Ervaart u problemen met het gedrag van uw paard of pony?

Kies voor professionele hulp. Zekerheid met bewezen en wetenschappelijk onderbouwde therapiemethoden. Ons succespercentage is hoog.
Pas als u tevreden bent zijn wij het ook.

Stress en angst bij paarden verlagen EN veiligheid dierenarts verhogen

Veiligere behandeling paarden door dierenarts?

Het beroep paardendierenartsen heeft een van de hoogste percentage arbeidsongevallen van alle beroepen. Het gedrag van het paard is vaak de belangrijke oorzaak (BEVA, 2014) van letsel. Wilt u als paardenarts of paardenkliniek weten hoe u het verblijf, het onderzoek en de behandeling van paarden minder stressvol en veiliger kunt maken?

Zuinig zijn op dierenartsen!

In opdracht van de British Equine Veterinary Association (BEVA) werd in 2014 de UK onderzoek uitgevoerd door vooraanstaande medische professionals van het Institute of Health and Wellbeing en de School of Veterinary Medicine van de Universiteit van Glasgow. Gevonden werd dat tijdens de beroepsloopbaan een paardenarts gemiddeld 7 a 8 keer arbeidsgerelateerde blessures oploopt. Een groot deel van deze blessures zorgt voor blijvende pijn/ongemak en/of mobiliteitsbeperkingen. De meest voorkomende ernstige verwonding waren aan het been en het hoofd van de dierenarts, met als belangrijkste oorzaak een schop met het achterbeen van het paard. Onderzoek toont aan dat 81% van de dierenartsen in de afgelopen 5 jaar minstens 1 verwonding had opgelopen. Van deze verwondingen had 35% minimaal één ziekenhuis bezoek nodig 26% had minimaal 1 bezoek aan een huisarts nodig 28% vereiste vrije dagen 51% heeft aanhoudend ongemak of ervaarde functieverlies. Cijfers van arbeidsgerelateerde blessures in Nederland zijn (voor zover mij bekend) niet online beschikbaar of niet bekend, maar zullen logischerwijs gelijkwaardig zijn. Paardendierenarts is behalve risicovol ook een intensief, zwaar en stressvol beroep intensief met lange vooropleiding. Dierenartsen hebben een belangrijke rol in het borgen van publieke waarden als dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Laten we zuinig zijn op u.

Veel paarden gespannen tijdens onderzoek, behandeling en verblijf bij dierenarts

Uit (wetenschappelijk) onderzoek, maar ook van eigen ervaring blijkt dat veel paarden gespannen en/of angstig zijn bij de dierenarts. Stress en angst wordt niet altijd goed herkend (veschillende uittingsvormen) waardoor extra risico’s ontstaan (opstapeling).

 

Angst-voor-dierenarst-training-gedrag-Gedragstherapeut-Arlene-Jansen©-www.arlenejansen.nl

 

“Een minder gespannen of angstig paard zorgt dat u uw werk als dierenarts beter kunt uitvoeren.”

 

Meest voorkomende probleemgedrag:

Uit onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de paardenartsen wekelijks paarden behandeld die als lastig ervaren worden. Meer ervaren dierenartsen ervaren paarden minder snel als lastig. Of hierbij de werkwijze van de dierenarts veranderd of de perceptie van ‘lastig’ of een combinatie is onduidelijk.

 • 1 Niet meewerkend (doorduwen/ruw)
 • 2 Niet stilstaan
 • 3 Angstig voor injecties
 • 4 Angstig voor aanrakingen hoofd (koschuw)
 • 5 Slaan met achterbeen
 • 6 Slaan met voorbeen
 • 7 Bijten

Kleine aanpassingen groot verschil

In uw bedrijf zijn routines en wijze van handelen logischerwijs ontstaan. Vanuit de kennis en ervaring van een ervaren gedragstherapeut kan met verrassend kleine aanpassingen vaak een groot verschil voor het paard worden bewerkstelligd. Het paard is dan minder gestrest en/of angstig tijdens de behandeling en daardoor geeft het minder risico’s op incidenten. Wist u bijvoorbeeld dat veel paarden het passeren van andere paarden, het gewogen worden of het schrobben als voorbereiding voor operatie of behandeling als bijzonder stressvol ervaren.

Dierenartstraining (klant), workshop en/of praktijk-analyse

Arlène Jansen heeft vanuit haar vakgebied jarenlang ervaring met het toepassen van leerpincipes, het stellen van diagnose, geven van advies en leveren van advies op maat en praktische ondersteuning bij probleemgedrag. Ook wetenschappers is er inmiddels voldoende bewijs dat verblijf, handelingen en onderzoek minder stressvol en veiliger kunnen zijn als er (kleine) aanpassingen worden gedaan of andere dan gangbare methodes worden gebruik. Wilt u moderne inzichten in uw praktijk toepassen en meer leren over paardengedrag? Neem dan contact op voor maatwerk en offerte.

1. Dierenartstraining (uw klant)

De ‘lastige’ paarden kunnen het beste getraind worden door de klant zelf. Indien paarden lastig en/of gevaarlijk zijn tijdens een behandeling kunt u uw klant wijzen op dierenartstraining (Arlène Jansen). U zou zelfs voorafgaand aan de klant kunnen vragen of het paard probleemgedrag vertoond en/of eenvoudig in omgang is. Zo niet? Dan kunt u de klant wijzen op ‘dierenartstraining’ om zo voor uzelf en uw personeel minder kans op ongelukken te creëren en een betere beleving van het bezoek aan de paardenarts van zowel de klant als het paard zelf.
Het gedrag van het paard wordt grondig geanalyseerd, er wordt een diagnose gemaakt, inschatting van de wijze van omgaan met stress (meer passive of active copingstyle), zodat ook de klant het paard beter leert te lezen ‘lezen’. Uitgebreide uitleg (gedrag) en advies op maat wordt gegeven zodat de klant zelfstandig, veilig in eigen tempo – met behoudt van dierenwelzijn – het ongewenste gedrag kan hertrainen.
Indicatieprijs 155 Euro ex btw/reiskosten (1,5 uur op locatie klant + 3 mnd telefonische nazorg) Neem contact op voor maatwerk en/of offerte. 

“Minder kans op ongelukken voor uw en uw personeel, en een betere beleving van het bezoek aan de paardenarts voor zowel uw klant als het paard zelf.”

2. Workshop (u en uw medewerkers)

Wilt u eenvoudige tips en adviezen in praktijk voor uw en uw personeel om stress beter te herkennen en hoe u met eenvoudige technieken veiliger kunt werken. Tips over mogelijk eenvoudige wijzigen in volgorde van handeling, tips over verblijf van de paarden en andere tips?
Neem contact op voor prijsaanvraag, overleg, vragen en afspraken. 

3. Praktijkanalyse (uw dierenkliniek)

Wilt u samen met Arlène uw hele praktijk doorlopen en samen onderzoeken waar de risico’s zijn en welke kansen er liggen om de situatie veiliger te maken voor uw en uw personeel? Hoe kan het verblijf, de controle en de behandeling van de paarden in uw praktijk nog beter, minder stressvol en angstig zijn?
Neem contact op voor prijsaanvraag, overleg, vragen en afspraken.

Sneak preview

Een klein stukje video (BEVA) om u een idee te geven hoe simpel stress en angst verlaagd kan worden. U kunt zich voorstellen dat de klant dit onder begeleiding thuis goed kan voorbereiden. Uiteraard is maatwerk vereist. Elke klant, elk paard elke situatie is anders – ook bij oorzaken van ongewenst gedrag kunnen complexere processen een rol spelen.

 

 

Laten we samenwerken!

Het toepassen van kennis van ethologie, leerprincipes en therapiemethodes voor het diersoort paard is een vak. Net als dat dierenarts een vak is.

 

Enkele referenties;

 • Stress in equids undergoing veterinary care and the development on interventions that positively influence the horse’s experience (2016-2020)
  Gemma Pearson BVMS Cert AVP (EM) MSc(R) CCAB MRCVS | Prof. Natalie Waran | Dr Richard Reardon | Prof Cathy Dwyer | Dr John Keen
 • Webinar APBC Association of pet behaviour counselors june 2021
 • Low stress equine veterinary care with Gemma Pearson | Gemma Pearson | june 2021
 • Occupational risks of working with horses: A questionnaire survey of equine veterinary surgeons
  D. H. Parkin | J. Brown | E. B. Macdonald | First published: 29 jan. 2018
 • Difficult horses – prevalence, approaches to management of and understanding of how they develop by equine veterinarians
  G. Pearson | R. Reardon | J. Keen | N. Wara | 29 july 2020
 • Work-related accidents and occupational diseases in veterinary practice in Flanders (Belgium)
  Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift Authors: Caroline Meers | Jeroen Dewulf | Aart de Kruif | jan. 2008 
 • Een tekort aan dierenartsen in Nederland? Een eerste inventarisatie
  R.H.M. Bergevoet | M. Benus | O. van der Valk | Wageningen Economic Research Wageningen | nov. 2020
 • Positieve verwachtingen voor de dierenartsbranche
  Marleen Jansen | Jeroen van den Hurk | Jeroen van den Hurk | visiebericht Rabobank – mei 2021
 • A Cross-Sectional Study of Horse-Related Injuries in Veterinary and Animal Science Students at an Australian University
  Christopher B. Riley | Jessica R. Liddiard | Kirrilly Thompson | sept 2015
 • A Delphi Study to determine expert consensus on the behavioural indicators of stress in horses undergoing veterinary care
  Gemma Pearson | Natalie Waran | Richard J.M. Reardon | John Keen – march 2021
 • Kick injuries of veterinarians during examination and treatment of horses: a retrospective study in Switzerland
  S Jäggin 1 | A Fürst | M Hässig | J Auer | 2005 Jul

 

 


Gedragstherapie voor paarden;
Professionele hulp bij gedragsproblemen!

Heeft uw paard gedragsproblemen? U krijgt de hulp die nodig is om het ongewenste gedrag te veranderen of te stoppen! Arlène Jansen is een Tinley® gedragstherapeut voor paarden geaccrediteerd door de SPPD.

DIRECT (vrijblijvend) CONTACT? VUL HET FORMULIER EN IK NEEM ZO SPOEDIG MOGELIJK CONTACT OP.