gedragstherapie paard

Ervaart u problemen met het gedrag van uw paard of pony?

Kies voor professionele hulp. Zekerheid met bewezen en wetenschappelijk onderbouwde therapiemethoden. Ons succespercentage is hoog.
Pas als u tevreden bent zijn wij het ook.

Copyright en disclaimer

 

Copyright

De inhoud en vormgeving van deze site vallen onder het auteursrecht. Zo is het niet toegestaan (delen van) deze site te verveelvoudigen en/of openbaar te maken of anderszins te vermenigvuldigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op enig netwerk. Alle handelingen in strijd met dit auteursrecht zijn dus verboden, mits u beschikt over een voorafgaande toestemming van Arlène Jansen Gedragstherapie Paard.

Linken

Linken naar onze website is wel toegestaan.

Disclaimer

De website van Arlène Jansen Gedragstherapie Paard wordt met zorgvuldigheid samengesteld en beheerd. Maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Wijzigingen in de teksten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. We kunnen zonder opgave van reden bepaalde artikelen verwijderen of aanpassen. Wijzigingen van tarieven kunnen ten alle tijden doorgevoerd worden.

Arlène Jansen Gedragstherapie Paard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website. Ook aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie die je kan vinden op de website of krijgt via de mail.